Open menu Close menu

Partnerzy finansowi

Współpracujemy z największymi bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Na koniec 2019 r. mieliśmy 29 partnerów ubezpieczeniowych oraz 20 partnerów kredytowych.

Co zyskują partnerzy finansowi przy współpracy z pośrednikami, takimi jak ANG Spółdzielnia?

W relacjach z naszymi partnerami kluczowe jest wzajemne zaufanie i poczucie wspólnej odpowiedzialności. Dbamy o partnerskie stosunki, stawiamy na transparentność i dobrą komunikację.

Czego powinni oczekiwać od nas nasi partnerzy finansowi?

Czego ANG Spółdzielnia oczekuje od partnerów finansowych?