Open menu Close menu

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które brały udział w pracy nad tegorocznym raportem. Publikacja ta powstała dzięki Wam. Dziękujemy interesariuszom zewnętrznym oraz wewnętrznym, którzy poświęcili swój czas, aby podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami podczas spotkań dialogowych oraz przygotowali swoje wypowiedzi do zamieszczenia w tym raporcie. Szczególne podziękowania kierujemy do następujących osób:

Dziękujemy również Tomaszowi Głowackiemu oraz Alicji Kobzie za graficzne ujęcie świata Spółdzielni.