Open menu Close menu

Nasza społeczność

Kooperacja, nie korporacja

ANG to organizacja, w której, zamiast rywalizować, wspólnie pracujemy, współstanowimy i obdarzamy się wzajemnym szacunkiem. Finanse to poważna branża, a my chcemy być firmą przyjazną, odpowiedzialną społecznie, zaangażowaną i szanującą zasady zrównoważonego rozwoju.

Pod koniec 2019 r. w naszej społeczności było już 1022 ekspertów i ekspertek finansowych w całej Polsce. Ich wsparciem jest centralne biuro w Warszawie, w którym pracują działy rozliczeń, wsparcia sprzedaży, IT, marketingu, księgowości, kadr, CSR oraz zarząd. Dobre relacje wewnątrz ANG i owocna współpraca między ekspert(k)ami a centralą są kluczowe zarówno dla efektywnego działania organizacji, jak i budowania przyjaznej atmosfery pracy. Prowadzimy autentyczny dialog i często spotykamy się w różnych rejonach Polski.

Brak planów sprzedażowych

W ANG nie mamy planów sprzedażowych. Ułatwia nam to realizowanie naszej misji polegającej m.in. na oferowaniu klientom tego, czego naprawdę potrzebują i co najlepiej odpowiada ich możliwościom. Jest to jeden ze sposób zapobiegania nieodpowiedzialnej sprzedaży, choć zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze nam się to udaje. Brak planów sprzedażowych to także wyraz partnerskiej relacji między kierownictwem a wszystkimi członkiniami i członkami społeczności. Nikt nikomu nie mówi, co i ile ma sprzedawać.

ANG to ludzie

Lubimy naszą pracę, ale lubimy też spędzać wspólnie czas w innych okolicznościach. Kilka razy w roku organizowane są wyjazdy, w których biorą udział chętni członkowie/członkinie naszej społeczności. W 2019 r. chodziliśmy po górach, jeździliśmy na nartach oraz żeglowaliśmy po morzach i jeziorach. Spotykaliśmy się na ogniskach i podczas świątecznych imprez.

Spółdzielnia Najlepszym Pracodawcą

W 2019 r. po raz kolejny (nieprzerwanie od 5 lat!) nasza spółdzielnia została wybrana na Najlepszego Pracodawcę w niezależnym badaniu Kincentric (dawniej AON Hewitt). Badanie jest oparte w 100% na opiniach i ocenach współpracowników. Co z niego wynika?

Nasza społeczność jest zaangażowana.

Wskaźnik zaangażowania w ANG to 93%, podczas gdy:

Zaangażowany współpracownik to taki, który:

Co mówią nasze współpracowniczki i współpracownicy?

Zatrudnienie w Spółdzielni

W 2018 r. ANG przekształciła się w spółdzielnię pracy. Od tego momentu nowymi członkami/członkiniami Spółdzielni mogą zostać tylko osoby fizyczne. Jednak w gronie spółdzielców przyjętych wcześniej znajdują się również spółki. Nasi eksperci i ekspertki finansowe (będący członkami/członkiniami Spółdzielni lub ich pracowni(cz)kami) mają łączoną formę zatrudnienia (umowa o współpracy oraz niepełny etat na podstawie umowy o pracę). Taki model wynika z wymogów współpracy z instytucjami finansowymi oraz zasad outsourcingu czynności bankowych.

Spółdzielnia stale rośnie, zwiększa się liczba członkiń i członków oraz współpracujących z nami ekspertek i ekspertów. Na koniec 2019 r. w Spółdzielni było:

Podział wiekowy naszej społeczności ze względu na wiek i płeć:

Wszyscy Powitaliśmy Pożegnaliśmy
K M K M K M
do 30 lat 13 7 9 6 1 1
30–50 lat 44 44 19 23 8 2
powyżej 50 lat 359 477 114 135 37 53
ogółem 37 41 16 8 13 3
1022 118 330

Wskaźniki zatrudnienia

Wskaźnik przyjęć (nowo zatrudnieni/ogół zatrudnionych) - 0,3 Wskaźnik odejść (odejścia/ogół zatrudnionych) - 0,1 Wskaźnik fluktuacji (wskaźnik odejść + wskaźnik przyjęć) - 0,4

Cała społeczność Spółdzielni ma dostęp (bezpłatnie lub za częściową odpłatnością) do:

Promujemy zdrowy styl życia w naszej społeczności nie tylko poprzez finansowe wspieranie aktywności fizycznej, ale także poprzez wewnętrzną rywalizację w ramach platformy społecznościowej i nagradzanie najbardziej aktywnych uczestników. Spółdzielnia wspiera również (finansowo) dojazdy do pracy na rowerze i udział w zawodach biegowych.

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. W różnorodności widzimy źródło innowacji, kreatywności i siły organizacji. Dbamy o przestrzeganie polityk antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. Każdy może zgłosić wątpliwości w tym zakresie do Komisji Etyki.

Czego ANG Spółdzielnia oczekuje od swojej społeczności?

Podział przychodów w 2019 r.

Biblioteka zakładowa i audiobooki

Jako ANG Spółdzielnia założyliśmy bibliotekę zakładową dla naszej społeczności. Na koniec 2019 r. mieliśmy już w niej 795 tytułów i cały czas ją rozbudowujemy. Opracowaliśmy niezbędny regulamin i stworzyliśmy na potrzeby biblioteki aplikację webową i na iOS o nazwie Maktaba (co w języku suahili oznacza bibliotekę). Zachęcamy do czytania książek, m.in. poprzez wewnętrzną rywalizację i nagrody dla najaktywniejszych czytelników oraz nagradzanie osób, które przeczytały i napisały opinie o 5 książkach (bon na zakup książek).

Umożliwiamy również członkom naszej społeczności dostęp do książki mówionej. W 2019 r. przesłuchaliśmy 6780 godzin audiobooków. Najchętniej słuchane były następujące tytuły:

Edukacja i rozwój

Członkinie i członkowie naszej społeczności mają możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez nas (przede wszystkim przez dział wsparcia sprzedaży) oraz przez naszych partnerów finansowych. Szkolenia odbywają się stacjonarnie w różnych rejonach Polski lub w formie webinarów.

Stawiamy duży nacisk na rozwój i edukację naszych współpracowników. Co udało nam się osiągnąć?

Partnerzy finansowi
Klienci